Annelies HemtjänstTeam ABEfter en del arbete så är en ny hemsida för www.annelieshemtjanst.se publicerad. En av de främsta fördelarna med den är att typografin är välavvägd. Storlek och font är perfekt anpassade till designen. Den är dessutom optimerad för hastighet i flera avseenden. T.e.x. så är CSS och jacascripten minifierade för att minska antalet requests till servern.

Besök sidan