newsweek1995 var året då denna artikel skrevs The Internet? Bah!. Det är intressant att se hur författaren, som är mycket välinformerad tolkar sin samtid och möjligheterna för den tekniska utvecklingen. Man kan gotta sig åt citat som detta om e-handel:

Then there’s cyberbusiness. We’re promised instant catalog shopping—just point and click for great deals. We’ll order airline tickets over the network, make restaurant reservations and negotiate sales contracts. Stores will become obselete. So how come my local mall does more business in an afternoon than the entire Internet handles in a month? Even if there were a trustworthy way to send money over the Internet—which there isn’t—the network is missing a most essential ingredient of capitalism: salespeople.

Men författaren är inte dum – långt ifrån. Han granskar sin samtid kritiskt, och har svårt att se att den tekniska utvecklingen skall stödja de vilda idéer hans samtid hade 1995.

Från dåtid till nutid. Nu är det inte längre bara glädjeprofetior. Storebrorssamhället väntar runt hörnet. Möjligheten till övervakning är idag stora. FRA-lagen och det kommande datalagringsdirektivet ger sammantaget en stor möjlighet för myndigheter att spionera på medborgare. Några av Googles senaste företagsförvärv tillsammans med ett utökat samarbete med CIA bådar inte gott, med tanke på hur mycket Google idag vet om mig.

Jag hoppas att jag tar lika gruvligt fel författaren till artikeln The Internet? Bah! Men för att jag skall ha fel krävs det att människor medvetande om utvecklingen faktiskt säger ifrån.