30 september, 2010

Inte alla profetior är sanna

newsweek1995 var året då denna artikel skrevs The Internet? Bah!. Det är intressant att se hur författaren, som är mycket välinformerad tolkar sin samtid och möjligheterna för den tekniska utvecklingen. Man kan gotta sig åt citat som detta om e-handel:

[box]Then there's cyberbusiness. We're promised instant catalog shopping—just point and click for great deals. We'll order airline tickets over the network, make restaurant reservations and negotiate sales contracts. Stores will become obselete. So how come my local mall does more business in an afternoon than the entire Internet handles in a month? Even if there were a trustworthy way to send money over the Internet—which there isn't—the network is missing a most essential ingredient of capitalism: salespeople.[/box]

Men författaren är inte dum - långt ifrån. Han granskar sin samtid kritiskt, och har svårt att se att den tekniska utvecklingen skall stödja de vilda idéer hans samtid hade 1995.

Från dåtid till nutid. Nu är det inte längre bara glädjeprofetior. Storebrorssamhället väntar runt hörnet. Möjligheten till övervakning är idag stora. FRA-lagen och det kommande datalagringsdirektivet ger sammantaget en stor möjlighet för myndigheter att spionera på medborgare. Några av Googles senaste företagsförvärv tillsammans med ett utökat samarbete med CIA bådar inte gott, med tanke på hur mycket Google idag vet om mig.

Jag hoppas att jag tar lika gruvligt fel författaren till artikeln The Internet? Bah! Men för att jag skall ha fel krävs det att människor medvetande om utvecklingen faktiskt säger ifrån.

1. Om Otrevlig

Det är otrevligt att missa kunder på grund av en hemsida som inte förmår att lyfta fram dina produkter och tjänster. Har obönhörligen effekt på sista raden.

2. Om Trevlig

Sedan 2010 skapar och uppdaterar jag hemsidor för allt från småföretag till storföretag. Ibland kan det räcka med att strukturera om för att få fart.

3. Trevligt samtal

Låt oss börja med ett samtal om vad som skulle kunna vara möjligt att åstadkomma. Flexibla lösningar baserade på dina behov och din budget.

4. Kontakta Trevlig

Wow, du har läst ända till denna ruta! Välkommen att höra av dig så pratar vi vidare.
KONTAKTA MIG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram