Har du byggt en wordpresssite som du skall migrera till annan domän, så brukar egentligen det enda kruxet vara att få ändrat alla referenser till gamla domänen i databasen. Antingen i databasdumpen eller direkt i phpMyadmin, eller varför inte det grymma Sequel Pro. Men om det finns plugin som har använt serialisation i databasen så blir det genast problem om den nya domänen inte har samma antal bokstäver. Även det går ju att fixa för den händige, men är jobbigt för den late (mig).

Exempelcell i databasen som använder serialisation. Det är om någon av strängarna innehåller referens till domänen som skall ändras, det leder till att även siffran före måste ändras för att korrekt ange antalet tecken i strängen.

a:5:{s:13:"administrator";a:2:{s:4:"name";s:13:"Administrator";s:12:"capabilities";a:62:{s:13:"switch_themes";b:1;s:11:"edit_themes";b:1;s:16:"activate_plugins";
b:1;s:12:"edit_plugins";b:1;s:10:"edit_users";b:1;s:10:"edit_files";

Den smarta lösningen

Om du har flyttat filerna, databasen och uppdaterat wp-config.php så återstår alltså bara att fixa till databasens alla referenser till den gamla domänen. Azizur Rahman har fixat ett skript som tar hand om uppdateringen av databasens samtliga tabeller med prefixet som finns angivet i wp-config.php. Serialisationen ordnas också, om det finns någon sådan.

Ladda ner skriptet