3 maj, 2010

Angående SEO

Läste en bra artikel om SEO på Tutorial9, särskilt var det avsnittet nedan som fångade fångade min uppmärksamhet:

Google is Smarter Than You or I Will Ever Be

The job of a search engine is to find the most accurate results for a question input by a user (a search). Can you really convince yourself that in the long run, you're going to outwit some of the brightest minds in this day and age who are programming these search engines?I didn't think so.Fact is, you might actually be able to get a great search engine ranking really quick using some tactful strategies, but unless there is substance behind your blog, it's going to be short-lived. And when you drop in the rankings, your viewership will take a very hard hit.

When you build for the user though, you won't take a hard hit if you suffer in rankings thanks to your strong foundation. You'll see improvements in the long run actually, and a lot of the new viewers you see from Search Engines will probably stick around, and perhaps even bookmark you.

1. Om Otrevlig

Det är otrevligt att missa kunder på grund av en hemsida som inte förmår att lyfta fram dina produkter och tjänster. Har obönhörligen effekt på sista raden.

2. Om Trevlig

Sedan 2010 skapar och uppdaterar jag hemsidor för allt från småföretag till storföretag. Ibland kan det räcka med att strukturera om för att få fart.

3. Trevligt samtal

Låt oss börja med ett samtal om vad som skulle kunna vara möjligt att åstadkomma. Flexibla lösningar baserade på dina behov och din budget.

4. Kontakta Trevlig

Wow, du har läst ända till denna ruta! Välkommen att höra av dig så pratar vi vidare.
KONTAKTA MIG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram